cognitest.ro

Prezentarea Testului Sensibilității la Teoriile Conspirației (TSTC)

Prezentarea generală

Testul Sensibilității la Teoriile Conspirației (TSTC) permite o autoevaluare ce are drept principal scop obținerea unei orientări generale privind sensibilitatea individuală la teoriile conspirației.

Interesul individual și public al testului este indicat de ipoteza ce stă la baza acestuia: persoanele cu un scor mare la acest test sunt mai sensibile la teoriile conspirației, având o probabilitate mai mare de a le îmbrățișa.

Completarea testului poate fi interpretată din perspectiva interesului personal pentru auto-evaluarea acestui tip de risc cognitiv.

Sursa informațiilor

Testul Sensibilității la Teoriile Conspirației (TSTC) constituie o adaptare la mentalitatea românească a testului privind teoriile conspirației utilizat în cadrul cercetărilor desfășurate de Marco Meyer (University of York), Mark Alfano (Macquarie University) și Boudewijn de Bruin (University of Groningen, publicate în cadrul articolului The Development and Validation of the Epistemic Vice Scal.

Precizări metodologice

În cadrul TSTC utilizăm formatul realizat în cadrul cercetării anterior amintite, adaptat la prevalența anumitor teorii ale conspirației în spațiul mental românesc. Selecția acestora a fost desfășurată în două etape:

  • Indexarea tuturor teoriilor conspirației evidențiate de diferite surse ca fiind vehiculate în spațiul mental românesc.
  • Selecția celor pentru care a fost înregistrată frecvența cea mai mare.

Ținând cont de contextul actual, această formă a TSTC utilizează doar teorii ale conspirației ce vizează problema pandemiei și vaccinării.

Testul utilizează ca referință pentru evaluare 10 teorii ale conspirației, cărora le sunt adăugate două variante ce nu constituie teorii ale conspirației (ci oferă interpretări standard ale unor date oficiale), acestea din urmă jucând rolul întrebărilor de control. Mai exact, utilizăm 12 itemi: 10 prezentând teorii ale conspirației pe tema pandemiei și vaccinării iar 2 prezentând abordări recunoscute oficial ca fiind corecte. Punctajul este constituit utilizând toți cei 12 itemi. Ținând cont de aceste informații, probabil că o denumire mai adecvată a testului ar putea fi Testul Sensibilității la Teoriile Conspirației pe Tema Pandemiei. Dată fiind însă intenția COGNITEST, considerăm mai relevantă denumirea TSTC, testul urmând să fie adaptat în funcție de context.

În actualul format TSTC poate fi accesat doar împreună cu Testul Viciilor Epistemice (TVE), după completarea acestuia.

TSTC utilează împreună cu TVE un set de date factuale care sunt solicitate automat în cadrul platformei COGNITEST, acesta fiind „costul” (de timp) pe care-l persoanele care accesează testul. Aceste date sunt colectate pentru a putea oferi informații adiționale persoanelor care utilizează testul și pentru a oferi orientările cu caracter general ce vor fi disponibile în mod public.

Protecția datelor personale

Toate persoanelor care completează testul TSTC beneficiază de măsurile specifice de protecție a datelor personale, fiecare dintre cei care completează testul având acces doar la informațiile ce-l privesc, rezultate în urma completării testului.

Pentru a evita orice risc de a utilizat testul în alte scopuri decât cel pentru care a fost creat, platforma nu oferă posibilitatea directă persoanele care completează testul de a-și face public punctajul obținut și interpretarea acestuia.

Datele prezentate public vizează doar prelucrări ale punctajelor la nivel de medii ale rezultatelor obținute, evitându-se prezentarea lor pe categorii susceptibile de a fi utilizate ca criterii de discriminare.

Limite

Testul este bazat pe autocompletare/autoevaluare, împărtășind limitele specifice unei astfel de abordări. Implicarea respondenților este dependentă de dorința acestora de-a adera la valorile specifice ale cunoașterii bazate pe dovezi, această formă de auto-selecție și raportarea afectând distribuția datelor.

Rezultatele individuale obținute sunt relevante doar în măsura în care respondenții oferă răspunsuri oneste. Comparațiile prezentate sunt relevante doar în măsura în care persoanele care efectuează testul răspund în mod onest la întrebările acestuia

Alte contribuții

Identificarea oportunității utilizării acestui instrument de evaluare cognitivă a fost făcută în baza cercetărilor desfășurate în cadrul grantului Gândirea critică în mentalul societății românești contemporane. Câteva soluții pentru dezvoltarea gândirii critice a studenților și elevilor, finanțat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Echipa proiectului

Coordonator:

  • Prof. univ. dr. Rotilă Viorel

Membrii echipei:

  • Web developer – Lungu Laurențiu
  • Sociolog – Ciobanu Georgiana

În actualul format TSTC poate fi accesat doar împreună cu Testul Viciilor Epistemice (TVE), după completarea acestuia.

Meniu